• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

אני - אין

אשת נח

New Member
בוקר טוב!
אני אותיות אין.

כשאנו בעולם התיקון
הופכת ההתנהלות שלנו להתנהלות שמעל טבענו,
מעל השכל,ממקום האמונה
במקום אני
שמים את האין
(אין עוד מלבדו.....)

מה בעצם קורה?
אנחנו מפנים מקום בתוכנו
ומכניסים את השם במקום
וקולטים
שה"אין" הוא האור
ואנחנו הסוכנים
שמתאכסנים בתוכו
ומפיצים את האור הדבוק
מעצם הזיווג.
וכל האהבה שביקשנו מהעולם לפני התיקון,
הופכת לאהבה עם השם.

"בכל דרכך דעהו"
כמו אצל אדם וחוה
"והאדם ידע את חווה"

לדעת
זה להזדווג

ובאהבה
כמו באהבה
אנחנו מנסים למצוא חן
וככה...
מתחילים לעשות את מה
שאין עוד מלבדו אוהב
כדי שיאהב אותנו בחזרה...

דוד המלך הפך את הרצון שלו לתפילה ושירה
הוא שר: מ
 

אשת נח

New Member
הוא היה אומר אם אין אני לי - מי לי, וכשאני לעצמי - מה אני, ואם לא עכשיו - אימתי
(פרק א משנה יד)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:

אם אין אני לי - אם אין אני זוכה לעצמי מי יזכה בשבילי.
וכשאני לעצמי - ואפילו זכיתי לעצמי, מה הוא הזכות הזה, ובמה נחשב הוא,
כנגד מה שאני חייב לעשות.
ואם לא עכשיו - בעולם-הזה. אימתי - כי אחר המוות אי-אפשר לזכות עוד.

פירוש אחר, אם לא עכשיו - בימי הבחרות. אימתי - שמא בימי הזקנה לא יעלה לידי.

ועוד פירוש,אם לא עכשיו-אימתי , אם לא עכשיו-אימה ופחד.
 

אשת נח

New Member
•אין אני

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"

הוא הגואל והמחוקק, אשר על-ידו ניתנה תורה לישראל
הוא שעשה אותות ומופתים
אבל התורה מדגישה דווקא את ענונותו.

אין התורה אומרת בפירוש שהאיש משה היה חכם מכל אדם, אף שהיה חכם
ואיננה אומרת שהיה צדיק מכל אדם,והיה צדיק
אבל את הענווה היא מדגישה.

"ואם א
 

alia1

New Member
וזהו מה שהוזכר עניין של הר סיני דווקא,כי מהר סיני
יוצא הלימוד של ענווה ושפלות.
"משה קיבל תורה מסיני"{אבות,א'}
היינו ממידת הר סיני,כי הר סיני היה קטן
בעיניו מאד,ולא חשב כלל שתינתן תורה עליו.
ולכן,דווקא בו בחר הקב"ה.
וזו היתה מידתו של משה רבינו ע"ה
"ומשה היה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה".


וזהו עניין שמיטה אצל הר סיני,היינו
ממצוות שמיטת הקרקע,תוקף גשמיות הארץ,
לומדים את מידת הר סיני,
שהאדם צריך להיות בטל ומבוטל בעיניו,
ולזכות להפוך כל חומר גופו
לה א ר ת צורת נשמתו.

א' ברהם אבינו אמר"ואנוכי עפר ואפר"
דוד המלך אמר"ואני תולעת ולא איש"
משה רבינו אמר"ונחנו מה"
וע"י ביטול עצמי והכנעת המידות והיצר
מקבלים ונעשים-אדם.
א'ברהם,ד'וד,מ'שה.-ר"ת אדם.

ו-אדם-אותיות אל"פ דל"ת מ"מ-יוצא אותיות אדם מתפלל............
 
א

אורחים

Guest
בס"ד בר"ה

שמעתי על זה פעם משהו יפה... באחד מהשידורים של ר' ישראל דגן הי"ו ברדיו ברסלב.. עלה איזה מישהו לשידור .. ואמר איזה הברקה ש'התנוצצה' לו..

הוא אמר על העני'ין של ה'מה'..שה'מה' הזה.. זה ה'אין' (הם הגיעו לזה לפני כן .. אין לי כח לפרט , גם לא שמעתי את זה בישוב הדעת הרבה זמן..)
אז עלה מישהו ואמר על הפס' בפרקי אבות 'דעת קנית-מה חסרת.. דעת חסרת -מה קנית..'
אז לכאורה המשפט נראה לנו פשוט בתכלית הפשיטות.. אבל הוא פירש את זה אחרת לגמרי ..

את הדעת הוא פירש כחוכמות חיצוניות.. דעת, שכל, חוכמות .. (שרבינו מגנה...שמביא לאפיקורסות ובלבולים וכו') וה'מה' .. זה ה'אין' ..

אז דעת קנית - מה חסרת .. דעת חסרץ -מה קנית..

תשליך את החוכמות והשכלים של החקירות ?? תזכה ל'מה'! תזכה ל'אין' ..
לא תשליך .. ? תלך בחוכמות? בחקירות ? תחקור על ה'..? במופלא ממך תדרוש... ? את ה'מה' - חסרת !

לענו'ה ושפלות אפשר לזכות על ידי פשיטות ותמימות.. ל'אין' .. אפשר להגיע על ידי השלכת החוכמות..
וכמובן.. איך לא.. השורש של הכל, להחיות את עצמנו בעוד איזה מעט טוב :D

כי הרי מציאת נקודות טובות, זה שיא השפלות... כי יודעים שהכל ממנו יתברך.. כל איזה נקודה טובה שאני עדי'ין זוכה לעשות !! ויודעים שאני כאין ואפס.. והכל ממנו יתברך... כי הוא יתברך גדול עד אין חקר...


אשרינו מה טוב חלקנווווו :rolleyes: שזכינו להתקרב לרבינו &-&
 
חלק עליון