• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

היעלה

tipid

New Member
בימי הקמת המדינה זכינו שההצלה היתה בבחינת "נשר".
על כנפי נשרים הועברו לארץ פליטי השואה, אשר הצטרפו לגיבורים שבמחתרת ללוחמי מלחמת השחרור וגאלו את ישראל מידי עמי המדבר שהתנפלו עליו מכל הצדדים, לשרפו חיים ולהשליכו תהומה.
בשעה שנולדה מדינת ישראל עמדנו על פתחי תהום ונולדנו לתוך התהום והנשר הצילנו - בדומה לאגדה העתיקה על היעלה.
וכך מספרת האגדה:
היעלה, אמר הרבי, היא ממשפחת הצבאים, ונמשלה לישראל ובודאי נרדפת כמוהו.
ביער היה צוק סלע מרובה אילנות אשר שימש את היעלה, וכשהחיות ביער רדפו אחרי היעלה היא נסה מפניהם לצוק, היא ידעה להתחמק מהם ולברוח בעוד מועד.
והנה עמדה היעלה ללדת. ארבו לה החיות ליום הלידה ושמחו לטרף, תכננו להתנפל על הולד שלא יוכל לברוח יטרפוהו וישסעוהו.


וכשהגיע היום והצירים אחזו ביעלה והיא נאנחה מרב כאבים הקיפוה כל החיות הטורפות וחיכו לרגע.
מה עשתה היעלה? התאכזרה אף היא ועלתה על צוק סלע שעל פני התהום ופתחה את רחמה מול התהום והמליטה את ולדה לתוך התהום. וכשראתה את הגור צולל תהומה התפרצה בצעקה איומה ונוראה. נבהלו ונרעדו כל החיות הטורפות מקולה ונסו לכל עבר.
באותה שעה זימן הקב"ה למקום המעשה נשר ממרומים. ראה הנשר אח הגור, כשהוא נופל וצולל תהומה, צלל עמו לתוך התהום ואחז אותו בציפורניו, הושיבו על גבו - התרומם והביאו לפני היעלה.
והיעלה - הדגיש ר' יואליש בהטעמה רבה - היא ממשפחת הצבאים המשולים לישראל.
כשעם ישראל בשלוה הוא דומה לצבי, וכשהוא בצרה ושביה דומה ליעלה.
והיעלה כמו הצבי הולכת תמיד וראשה אחורנית לזכור את המקום ממנה יצאה כדי לדעת איך לחזור. ולכך התכוון שלמה המלך, בשירו המעודד "ברח דוד ודמה לך לצבי". כשתצטרך לברוח תברח כמו צבי עם הראש אחורנית
למקום ממנו יצאת לדעת לחזור אליו.
http://moreshet.co.il/kahana/tavnit2.as ... m=1218&pg=
 
חלק עליון