• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

המבשר

אשת נח

New Member
אליהו הנביא מתגלה כבחור משונה

ר' גרשון מקיטוב, גיסו של הבעש"ט,
בקש ממנו שיתגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב.
פעם בא איזה בחור ואכל וישן אצלו משך זמן.
היתה לבחור צורה משונה שלא מצאה חן בעיני רבי גרשון.
לימים בקש שוב ר' גרשון מהבעש"ט לגילוי אליהו.
ואמר לו הבעש"ט: הרי כבר זכית לגילוי אליהו על ידי בחור משונה זה!
וסיים הבעש"ט בכך שאליהו הנביא מתגלה לכל אחד ואחד לפי שוויו.
(סיפורי מרן הרמ"ח)
 
חלק עליון