• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

ימי הולדת

אש שלי

New Member
<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>תשרי</span></span>


<span style='color:yellow'>LunaTic&nbsp; - ב' תשרי</span>
<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>חשוון</span></span>

<span style='color:yellow'>אש שלי - א' חשוון

רות וידאל - ג' חשוון

~~בת מלך~~&nbsp; -&nbsp; כ'ח חשוון</span>
<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>כסלו</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>טבת</span></span>

<span style='color:yellow'>רועי22&nbsp; -&nbsp; כ'א טבת</span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>שבט</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>אדר</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>ניסן</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>אייר</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>סיון</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>תמוז</span></span>

<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>אב</span></span>

<span style='color:yellow'>מיטליקה&nbsp; -&nbsp; ג' אב


הרב שחר אשר אטיאס שליט"א - ז' באב

שגית מינץ&nbsp; -&nbsp; י'ב אב</span>
<span style='color:eek:range'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>אלול</span></span>

<span style='color:yellow'>oshragin&nbsp; -&nbsp; ז' אלול

בת ישראל&nbsp; - כ'ד אלול</span>

עידכון
 

אש שלי

New Member
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'> <span style='color:eek:range'>תשרי</span>

<span style='color:yellow'>LunaTic - ב' תשרי</span>
<span style='color:eek:range'>חשוון </span>

<span style='color:yellow'>אש שלי - א' חשוון

רות וידאל - ג' חשוון</span>

<span style='color:yellow'>~~בת מלך~~ - כ'ח חשוון</span>
<span style='color:eek:range'>כסלו

טבת</span>
<span style='color:yellow'>רועי22 - כ'א טבת</span>

<span style='color:eek:range'>שבט

אדר

ניסן</span>
<span style='color:eek:range'>אייר

סיון

<span style='color:yellow'>liori24 - ה' סיון</span>

תמוז</span>
<span style='color:eek:range'>אב</span>

<span style='color:yellow'>מיטליקה - ג' אב


הרב שחר אשר אטיאס שליט"א - ז' באב

שגית מינץ - י'ב אב</span>
<span style='color:eek:range'>אלול</span>

<span style='color:yellow'>oshragin - ז' אלול

בת ישראל - כ'ד אלול</span></span>
 
חלק עליון