• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

ישראל

אשת נח

New Member
עליה יקרה
כבר רציתי לענות לך על דגלים בפרשה
ואדלג..
ר' יששכר אומר: 'ודגלו עלי אהבה'
אפילו אדם יושב ועוסק בתורה ומדלג מהלכה להלכה ומפסוק לפסוק,
אמר הקב"ה - חביב הוא עלי.
'ודגלו עלי אהבה' - ודילוגו עלי אהבה...".

:)
 

alia1

New Member
אפרופו אהבה...

ר' נפתלי מרופשיץ זי"ע,בעל הספר"זרע קדש",
אמר שלמד אהבת ישראל משיכור גוי,
היות שעבר פעם ליד בית מרזח,וראה שיכור שותה מבקבוק,
ואח"כ מוסרו לחברו,וחברו שותה,
ומחזיר לו הבקבוק ושותה-וכך שניהם משתכרים,
אחד שותה והשני שותה,
ובאמצע השכרות צועק שכור אחד לזולתו:
"אוהו,אני אוהב אותך!איזו אהבה יש לי אליך"
עונה לו השני:"תאמר לי איזו שן כואבת לי?"
וההוא עונה:"איני יודע"
אמר לו"אם אינך יודע מה כואב לי,סימן שאינך אוהב אותי"

כיוון ששמע זאת ר' נפתלי,נזדעזע ואמר:
"כך צריכה להיות אהבת ישראל!שירגיש יהודי אחד
את כאבו של יהודי שני".
 

אשת נח

New Member
רבי שמעון בר-יוחאי פתח:
"עמד וימודד ארץ" - מדד הקב"ה כל הארצות,
ולא מצא ארץ שראויה ליתן לישראל אלא ארץ-ישראל.
(ירושלמי נדרים)

הקב"ה חילק את העמים והארצות לממונים ולשלוחים,
אולם ארץ-ישראל לא שולט בה לא מלאך ולא ממונה אחר,
אלא הקב"ה בלבד.
לכן הכניס את העם שלא שולט בו אחר, לארץ שלא נשלטת על-ידי אחר.
(זוהר)

רבי שמעון בן-יוחאי אומר: "תבל" זו ארץ-ישראל,
שנאמר: "משחקת בתבל ארצו".
ולמה נקרא שמה תבל?
שהיא מתובלת בכול.
שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו,
ארץ-ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר: "לא תחסר כל בה".
(ספרי)
 
חלק עליון