• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

לארז תודה!

אשת נח

New Member
בעניין הצימצום שדיברנו..

"והיה אומר לנו האר"י ז"ל
שכשאני בא לדבר עימכם דיברי תורה
מיד נשפעים עלי שפע של דברים להגיד לכם
ואני מחפש איזה פתח קטן לומר דברים שאתם יכולים לשמוע"...

שאם יתנו לאדם לשתות מים מתוך חבית גדולה
גם ישפכו המים וגם אפשר להחנק
על כן עושים פתח קטן שבעדו יכול האדם לקבל לפי מידתו.

תודה על הסבלנות ויישר כח!

V@
 

alia1

New Member
"...ואתה מצמצם ומרמז רמזים לכל אדם בכל מקום
ובכל עת לקרבו לעבודתך לפי המקום ולפי השעה ולפי האדם.
עזרני וזכני ותפתח את דעתי שאזכה להבין היטב באמת את
הרמזים האלה,למען אזכה לשוב אליך באמת,להיות כרצונך
תמיד מעתה ועד עולם,ותורני ותלמדני בחסדך הגדול
ובגבורתך הנוראה,שאזכה לידע ולהבין באמת איך להגדיל
את דעתי בעניין הרמזים האלה...להבין תמיד בכל עת ובכל
שעה את כל הרמזים שאתה מרמז לי תמיד ברחמיך על ידי
כל הדברים שבעולם,ועל ידי כל המחשבות והדיבורים
והעשיות שאתה מזמין לי בכל עת אשר בכולם אין כוונתך
שום דבר כי אם לרמז לי על ידם להתקרב לעבודתך באמת"
(ליקוטי תפילות,א',נ"ד)

לארז היקר,
"יפתח ה' לך את אוצרו הטוב...ולברך את כל מעשה ידך"(דברים כח')

ותודה!
 
חלק עליון