• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

עשה את המר מתוק!

אשת נח

New Member
שבוע טוב!

אמר ר' ברכיה בשם ר' חייא בר אדא דיפו בשם ר' שמואל בר נחמן:
כיון שבאו ישראל למרה, מה כתיב שם? 'ויבואו מרתה',
התחיל משה מהרהר בלבו ואמר:
המים הללו למה נבראו? מה הנאה יש לעולם בהן? מוטב היה אילו לא נבראו.
ידע הקדוש ברוך הוא מה היה מחשב בלבו.
אמר לו הקדוש ברוך הוא:
לא תאמר כן,
ולא מעשה ידי הן?! יש דבר בעולם שלא נברא לצורך?
אלא אני מלמדך היאך תהא אומר
אמור כך: עשה את המר מתוק !
[כלומר, אל תאמר שהמר לא צריך להיות בעולם אלא התפלל שהמר ייהפך למתוק].
 

alia1

New Member
בס"ד,

שבוע טוב ומבורך!

וזה היה בראש חדש אייר
בשנה הראשונה לצאתם ממצרים,
מתוך אותה גלות של מצר-ים,
מצר הגרון,והרי רק הוציאו אנחה-
וכבר גאל אותם ה' יתברך.........

ושם נעשה להם
הנס במים המרים,שהורה ה' למשה
עץ מר והשליכו אל המים המרים ונמתקו המים
.לומר לנו,כי לא המר מר,ולא המתוק מתוק,אלא,
הכל בדבר ה',ומי שאמר למתוק שימתיק,
יאמר למר וימתיק.

והנה,מה בין רפואה הבאה מידי רופא כל בשר
לבין אדם המתרפא ע''י רופא בשר ודם.
אצל הקב''ה כתיב ''רפ
 

אשת נח

New Member
והנה טוב

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב (בראשית א-ל"א)

בטרם מלך דוד על ישראל, ישן יום אחד בגנו וראו עיניו צרעה האוכלת עכביש.

"רבונו של עולם", פנה אל הקב"ה בתמיהה, "מה הנאה בבריות הללו שבראת בעולמך?
הן הצרעה מפסדת דבש ואין בה כל הנאה,
והעכביש, אמנם, אורג כל העת – אך אין מעשה טויתו יוצר לבוש!"

השיבו הקב"ה:
"דוד, לועג אתה לבריות אלו – אך בוא תבוא השעה שתצטרך להן!"

ואמנם – כך היה.

כשנחבא דוד במערה מפני שאול מלך ישראל,
שלח הקב"ה עכביש שיארג חוטיו על פי המערה ויסגרנה.
והנה, קרב שאול אל פתח המערה – בחפשו אחר דוד –
וכשראו עיניו את קורי העכביש המכסים את הפתח, אמר:
"בודאי לא נכנס לכאן איש. אלו היה נכנס, היה קורי העכביש נקרעים"
ומיד פנה והלך משם. מבלי שמצא את דוד המסתתר.

ובפעם אחרת, כשראה דוד את שאול שוכב וישן בתוך מעגל אנשיו,
היה אבנר בן נר – שר צבאו – ישן בפתח האהל,
ראשו בצדו האחד של הפתח ורגליו בצד שנגדו, והיו רגליו זקופות.
נכנס אפוא דוד בין רגליו, נטל את צפחת המים ובקש לצאת.
אך בדיוק בזה הרגע פשט אבנר את רגליו וכסה את גופו של דוד,
עד כי היו שתי הרגלים עליו כשני עמודים גדולים.
בקש דוד רחמים מלפני הקב"ה: "אלי, אלי, למה עזבתני!"

מיד עשה הקב"ה נס:
שלח צרעה וזו עקצה את רגלי אבנר.
מעצמת העקיצה מהר אבנר לזקוף את רגליו, ודוד הצליח לצאת...

באותו שעה שבח דוד את ה’, וכך אמר:
"רבונו של עולם! מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך, שכל מעשיך נאים!"

(על פי אוצר המדרשים עמוד ע"ז לוקט ממעשיהם של צדיקים).
 

אשת נח

New Member
ברוריה הייתה בתו של ר' חנינא בן תרדיון ואשתו של התנא ר' מאיר.
לברוריה הייתה יכולת מרשימה ללמוד שלוש מאות הלכות ביום אחד.
כתוצאה מלימודה האינטנסיבי הייתה בעלת ידע רב ואף דעותיה נתקבלו בהלכה.

באמצעות יכולתה לפרש פרשנות מקוריה היא ממתנת את תגובת בעלה
ר' מאיר כלפי הבריונים המציקים לו.
אותם בריונים שהיו בשכנותו של ר' מאיר והיו מצערים אותו הרבה,
היה מבקש ר מאיר רחמים עליהם שימותו.
אמרה לו ברוריה אשתו:
על מה סומכת דעתך שאתה מפרש את 'יתמו חוטאים',
הרי כתוב חטאים,
כלומר יש להתפלל לכיליונה של הר
 

alia1

New Member
בס"ד,
בקר טוב, ;)

"<span style='color:purple'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו</span></span>"


"ודע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות,

ואפילו מי שהוא רשע גמור,צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב,

שבאותו המעט אינו רשע,וע"י זה שמוצא בו מעט טוב,

ודן אותו לכף זכות,ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות,

ויוכל להשיבו בתשובה,וזה בבחינת-

"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו"-(תהלים לז')-

שמזהיר אותנו הפסוק,לדון את הכל לכף זכות,

ואעפ"י שאתה רואה שהוא רשע גמור,

אעפי"כ צריך אתה חפש ולבקש ולמצא בו מעט טוב,

ששם אינו רשע וזהו ועוד מעט ואין רשע ,

שאעפ"י שהוא רשע,למצוא בו נקודה בה אינו רשע,

כי בטח עשה משהו טוב בימי חייו,וע"י שדן אותו לכף זכות,

באמת מעלה אותו מכף חובה...וע"י זה

והתבוננת על מקומו ואיננו ,וכשתסתכל

ותבונן במדרגתו ומקומו-כבר אינו באותו המקום הראשון,

וכך צריך גם האדם למצוא בעצמו הנקודה הטובה ולהחיותה........."

(תורה רפ"ב,ליקו"מ קמא-לר' נחמן מברסלב זיע"א)
 

אשת נח

New Member
האגדה מספרת שבכל פעם שדוד המלך התחרט על חטאיו,
הפכה כל דמעה שהוא הזיל לפנינה,
והיו לו ק"נ (מאה וחמישים) פנינים,
כמספר מזמורי התהלים.
כך הפך דוד את הרע שבחטאיו לטוב נצחי .
 

אשת נח

New Member
ליום ירושלים...

במסכת אבות נאמר כי אחד הנסים שנעשו בירושלים היה כי
"מעולם לא אמר אדם (בזמן העלייה לרגל) צר לי המקום שאלין בירושלים".

כתב על כך אחד המפרשים- היה צר, אך לא אמר אדם...

סגולתה של ירושלים היא שהכל יכולים למצוא בה את מקומם וגם אם צר לא מתלוננים.
 

אשת נח

New Member
ליום ירושלים.
בתהלים (קכח,ה) נאמר:
"יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים".
ראה בטוב ירושלים,את הטוב שבה,מעלותיה
לא את חסרונותיה.

וירושלים אותיות ישר מולי
שנזכה לראות בטוב של הזולת ומעלותיו ,שהוא ישר מולי.
 
חלק עליון