• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

שבת קודש !

אלזם

New Member
"ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך. ויום השביעי-שבת ל-ה' אלקיך..."
(שמות כ', ח'-ט'). מרמז שהשבת היא מנוחה גם מהמלחמה ביצר-הרע, וזאת
שנאמר: "ויום השביעי שבת ל-ה'...", שמי ששומר שבת כהלכתה, הקב"ה נלחם
בשבילו ביצר-הרע בשבת ומסלקו ממנו. ועל-כן נאמר: "ששת ימים תעבוד...",
כלומר בימי-החול יש לאדם עבודה קשה, דהיינו עבודת-ה', מלחמה ביצר,
אך בשבת, שכולה קודש, אם נזהר שלא לחלל אותה, יש בה מנוחה מאותה מלחמה שבימות-החול וכו'...
 
חלק עליון