• ברוכים הבאים לפורום החדש של חסידות ברסלב

תיקון העולם !

אלזם

New Member
מדען אחד, חי כל הזמן מודאג מבעיות העולם, והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא העביר ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקות שלו.

יום אחד, בנו בן ה-7 פלש למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לו בעבודתו. המדען, עצבני בגלל ההפרעה, ניסה שהילד ילך למקום אחר. כשראה שזה בלתי אפשרי להוציא אותו משם, חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה, ויסיח את דעתו. הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת העולם, גזר אותה להמון חתיכות, ונתן לילד יחד עם גליל נייר דבק, ואמר לו: "אתה אוהב פאזלים, נכון? אז אני אתן לך את העולם לתקן, הנה העולם כולו מפורק, נראה אם אתה יכול לתקן. תעשה את זה לבד לבד".

הוא חשב שלילד ייקחו ימים עד שיצליח להרכיב את המפה, אבל כמה שעות לאחר מכן, כבר שמע את קולו של בנו קורא לו ברוגע "אבא, סיימתי, הצלחתי להרכיב הכל". בהתחלה, האב לא האמין: זה לא ייתכן, שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה!!! אבל הוא הניח את רשימותיו, וניגש לבנו, כשהוא בטוח שהוא הולך לראות עבודה מבולגנת...


להפתעתו, המפה הייתה מושלמת, כל החתיכות היו במקומן. איך זה ייתכן? איך הוא עשה את זה? "אתה לא ידעת איך נראה העולם", אמר המדען לבנו, "איך הצלחת?" "אבא", אמר לו הילד, "אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר תלשת את הדף מן החוברת, ראיתי שבצדו השני יש תמונה של אדם. כשנתת לי את העולם לתקן, אני ניסיתי, אבל לא הצלחתי. זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני, הפכתי את כל החתיכות, והתחלתי לתקן את האדם, שאני יודע איך הוא אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי אותו, וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם..
 

אשת נח

New Member
מסופר על המגיד הקדוש ממזריץ' שכשעמד לעזוב את העולם נתן לכל אחד מתלמידיו חלק מכוחו.
לאחד נתן את בריאותו, לשני נתן את חכמתו וכו'.
על רבי אלימלך מליז'נסק, שנבחר להיות ממשיך דרכו הטיל המגיד את עבודת ''תיקון העולם''.

לאחר פטירת המגיד נדד רבי אלימלך בין הכפרים וניסה לקרב ולהוביל אותם אל דרך האור ואל הרוחניות
כדי שיוכל להתחיל במשימת תיקון העולם.
לאחר שנתיים שב לביתו. ובאחד הימים ישב וחשב האם הוא עושה את עבודתו כראוי ובתוך כך נרדם.
הופיע לו המגיד בחלום ואמר :''רוצה אתה לתקן את כל העולם? רוצה אתה לשנות את כולם?
מה עם האנשים בעירך, אותם חשבת לשנות תחילה?''.
חלפו שנתיים ושוב ישב רבי אלימלך וחשב האם הוא עשה את המוטל עליו.

שוב הופיע המגיד בחלומו ושאל: ''מה עם המשפחה שלך? אותם הצלחת לשנות?".
חלפו שנתיים ושוב הופיע המגיד בחלום ואמר:
''את כל העולם מנסה אתה לשנות, את בני עירך ואת משפחתך, יפה!
אבל חשוב תחילה האם את עצמך הצלחת לשנות?''

העבודה האמיתית מתחילה בהתמקדות בתיקון האישי שלנו.
המטרה הרוחנית שלשמה באנו לעולם היא תיקון כל העולם.
וכל זה לא יקרה עד שלא נשנה את עצמנו תחילה.
יש עולם ויש עולם קטן-כל אחד מאיתנו.
 

אשת נח

New Member
כך נאמר בספר הזוהר (זוהר חלק א' דף עז/ב)

"מלה דלעילא לא אתער עד דאתער לתתא בקדמיתא",

דבר אינו מתעורר למעלה

עד שאינו מתעורר למטה קודם

רק אחרי שאנו עושים שינוי למטה בעצמינו

אז ה' מסייע ועושה צעדיו לעברנו
 

alia1

New Member
ראה אנכי נותן לכם היום ברכה וקללה.....
מדברי ר' אברהם אבן עזרא זצ"ל:"ראה-לכל אחד ידבר",
עולה הדגש שתיקון הכלל תלוי בתיקונו של הפרט.
התורה פונה אפואלכל אדם ואומרת לו:אם ברצונך
לחיות בחברה מתוקנת,צא ותקן תחילה את עצמך!

הגאון ר' משה סופר,קושר את הכתוב למאמר
חז"ל"לעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כלו,
כאילו חציו חייבוחציו זכאי.
עשה מצווה אחת-אשריו,
שהכריע את עצמו ואת העולם כלולכף זכות.
עבר עבירה אחת-אוי לו,שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה".
ומכאן,התבונן ודע,שבכל מעשה שאתה עושה,לטוב או לרע,
הנך מביא לך ולעולם כולו ברכה או,חלילה קללה.

משל למה הדבר דומה?
לאחד שהיה יושב על פרשת דרכים,
והיו לפניו שני שבילים:אחד-שתחילתו קוצים וסופו מישור,ואחד-
שתחילתו מישור וסופו קוצים.
והיה מודיע לעוברים ושבים-שביל
זה שבתחילתו מישור-בשתיים שלש פסיעות אתה מהלך במישור,
וסופך לצאת בקוצים.ושביל זה שתחילתו קוצים-בשתיים שלש
פסיעות אתה מהלך בקוצים,וסופך לצאת במישור.
 

alia1

New Member
כך אמר משה לישראל:אתם רואים את הרשעים מצליחים.
בשניים שלשה ימים הם מצליחים בעולם הזה,
וסופם להידחותבאחרונה,
שנאמר:"כי לא תהיה אחרית לרע"(משלי כ"ד,כ'),
ואתםרואים את הצדיקים,שהם מצטערים בעולה"ז.
בשניים שלשהימים(=זמן קצר)הם מצטערים,
וסופם לשמוח באחרונה שנא':
"להטיבך באחריתך"(ח',ט"ז).
הסתכל לאיזה שביל אתה הולך.........שביל הברכה..........או.....

וכן,"ראה"-נוטריקון--ראה אנכי ה'.
 

אשת נח

New Member
כל זמן שהנר דולק .

לילה, חורף אחד. ר' ישראל סלנטר זצ"ל , הולך יחיד. אפילה, יללת סופה.
רק בסמטה צרה אחת בבית צר, מאיר חלון קטן. הוא ניגש מציץ, ורואה:
סנדלר יושב כפוף, ולאור הנר המהבהב מתקן נעליים.
הוא נכנס ולשואל אותו:
"מדוע אינך שוכב לישון?"
והסנדלר עונה בתום:

"כל זמן שהנר עוד דולק, צריך לתקן!"

הצדיק עומד רגע, ופתאום הוא רועד כולו
"קרה משהו?" הסנדלר שואל
הצדיק אינו עונה,
הוא רץ בחושך

"כל זמן שנר דולק צריך לתקן"...

V@
 

alia1

New Member
אכן,"נר ה' נשמת אדם"-וכשהוא דולק
לא רק אפשר לתקן אלא
חייבים
לתקן! >=@

יהי רצון שבס"ד לימודנו זה יעשה פרי רוחני בנפשנו
ושיהיה בנו הכח להוציא את אשר יש בנו וניתן לנו
בכח-אל הפועל!
 

alia1

New Member
בס"ד,
ערש"ק "בהעלותך"

איך אנחנו רובנו מכירים את סיפור
החכם והתם של ר' נחמן זיע"א.שכשהתם היה גומר המנעל שתפר,
ומן הסתם היו לו רק שלשה קצוות,כי לא יכול היה באמנות לעשות
בשלמות,היה לוקח המנעל בידו והיה משבח אותו מאד,והיה מתענג
ממנו והיה אומר:'אשתי,כמה יפה ונפלא המנעל הזה,כמה מתוק המנעל
הזה,כמה מנעל של דבש וצוקער מנעל זה....'

הנהגת האדם השלם היא כשהוא פועל עם הא-ל:
הוא עושה חלקו והקב"ה משלים את מעשיו,ולמעשה נעשה שותף עם
הקב"ה בתיקונו של עולם.זוהי השלמות!לא לעשות הכל לבד,בכוחות עצמי,
אלא,לתת לשלמות לצמוח מחיבור עם השלמות האלוקית"לאל גומר עלי"(תהלים נז')

"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה,לא כארץ מצרים היא
אשר יצאתם משם,אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק.והארץ אשר אתם
עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות,למטר השמים תשתה מים"(דברים,עקב,יא')
ורש"י אמר-'בא"י-למטר השמים תשתה מים-אתה ישן על מטתך והקב"ה משקה
נמוך וגבוה גלוי ושאינו גלוי כאחת"

ארץ ישראל,ארץ ה',מונהגת ומסודרת כך שאף בחיי המעשה
יהיה זכרון ה' ית' ניכר וגלוי.ארץ ישראל-ארץ של גאולה,לעומת מצרים שהיא
רץ הגלות,שבה לא די שיש צורך לחרוש ולזרוע,צריך לגמור הכל ולטרוח ולהשקות,
'להשקותה צריך אתה לנדד משנתך ולעמול'(רש"י שם),ואז בסיום המעשה,
התחושה הממלאת את העושה שהוא עשה הכל,והכל בכוחו ובזכותו.

לא כך א"י,ארץ התמים"וענוים ירשו ארץ"(תהלים לז'),
מוטל עלינו רק לחרוש ולזרוע,אך את ההשלמה,את ה'מכה בפטיש',עושה
הקב"ה"למטר השמים תשתה מים".

וכך,אין התם מיצר על כך שאינו גומר המלאכה,להיפך,
הוא שמח על שעשה את חלקו,ולא מנע את עצמו מעשיה,למרות שהוא פועל באופן
חלקי ולא מושלם.התם כל כך מכיר את מקומו,את תפקידו ואת מגבלותיו
כך שמעשיו ממלאים אותו בעונג ובשמחה,והכל יפה בעיניו,מפני שעשה
כל מה שביכולתו,ואין נדרש ממנו יותר,מפני ש'אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו/,
אלא,מכל אחד דורש רק כפי כוחו.

ומשזכה לעשות עבודתו נאמנה,בא לכלל שמחה!!


מצטרפת לברכת הרב השבוע,
הרב ישראל הראל הי"ו (ראו הסרטון בדף ראשי),ושנזכה
להיות בשמחה בתמיד,שנזכה להפיץ ולקרב,שנזכה כולנו ב"ה להיות ה'תם'.
שבת שלום באהבה!!!
 

אהרונית

New Member
קיבלתי מייל ---@


כשברא הקדוש ברוך הוא את האור, עוד לא נבראה השמש ,
ולא נברא עוד הירח ולא נבראו הכוכבים .
לא היה זה אור רגיל. האור הראשון היה אור מיוחד. אור פנימי .
אור רוחני , שאדם יכול היה לראות בו מסוף העולם ועד סופו.
ראה הקדוש ברוך הוא שבני האדם יפרו וירבו ורובם עלולים לעשות שימוש לרעה
באותו אור יקר וטוב. החליט הקדוש ברוך הוא לגנוז את אותו האור
ולברוא במקומו את השמש והירח והכוכבים שיאירו ליצורים החיים על הארץ .
נמלח הקב"ה בדעתו - היכן כדאי לגנוז את האור ?
באו המלאכים והחלו לייעץ לו .
אמר גבריאל: אלהי השמים! גנוז את האור הרחק על הירח -
לעולם לא יצליח האדם לטפס גבוה כל כך .
אמר הקב"ה: לא, יום יבוא והאדם יבנה לו חללית ויגיע לירח ולכוכבים .
אין זה טוב לגנוז שם את האור .
אמר רפאל: רבונו של עולם! הטמן את האור עמוק עמוק במעמקי האוקיאנוס,
לשם בודאי לא יגיע האדם לעולם !
לא! אמר הקב"ה, ביום מן הימים יבנה האדם כלי הנקרא צוללת
וגם לשם הוא עתיד להגיע. גם זה לא רעיון טוב .
וכך כל מלאך ומלאך הציע רעיון חדש, ואת כולם דחה הקב"ה,
כי ידע שאין מקום שיבצר מן האדם להגיע ולחפש בו .

לבסוף לחשה השכינה - יש מקום אחד שאם נטמין בו את האור לעולם
לא ימצא אותו האדם. זהו המקום היחידי שבו הוא יפחד לחפש .

היכן הוא המקום הזה? שאלו כולם.
עמוק בלבו של האדם, אמרה השכינה.
זהו המקום היחידי שבו האדם
לא ירבה לחטט, ומי שיעמיק וימצא שם את האור הגנוז - הרי ראוי הוא לו .
 
חלק עליון